Gestels nieuws: 31 januari 1988:

De Stichting "De Gestelse Pomp" is in het leven geroepen met een drieledig doel:

  1. Het oprichten, in stand houden en beheren van de pomp,
  2. Het initiëren en/of organiseren van activiteiten ten behoeve van de Gestelse gemeenschap
  3. Het verwerven van financiële middelen of andersoortige ondersteuning, ten behove van genoemde activiteiten.

De oprichting van de pomp is mede te dankzij de firma Heineken wiens "BIERMAKER" in ons dorp woonachtig is, mogelijk gemaakt.
Om de doelstellingen vande stichting "DE GESTELSE POMP" tot in lengte van jaren te kunnen realiseren, heeft de stichting donateur nodig.
En zeg nu niet "Loop naar de pomp", want dat wordt dan voor IEDEREEN pas letterlijk mogelijk, als er voldoende donateurs komen.
Zij worden POMPHOUDER, en een prachtig verblijvende onderscheiding, zal hen worden uitgereik c.q. opgespeld.

Bij (toekomstige) festiviteiten zal uiteraard speciale aandacht aan de pomphouders worden geschonken.
Het mede mogelijk maken van herleven van de Gestelse pomp, moet iedere Gestelnaar aanspreken, en daarvoor is voor de Stichting iedee bijdrage welkom.

Helpt u de Stichting "De Gestelse Pomp", en ons dorpsplein zal ng centraler in de gemeenschap functioneren. 

 

Overige publicaties:

 

 

09-07-2018 - Brabantsdagblad - Nieuwe inwoners Gestel voelen zich al thuis bij de dorpspomp

22-06-2018 - Brabantsdagblad - Gestelse Pomp weer straks in de lak

05-09-2017 - Brabantsdagblad - Rondom de Pomp in Sint-Michielsgestel in 2018 pas na ramadan

11-06-2017 - Brabantsdagblad - 'Rond de Pomp' bezorgt nieuwkomers in Sint-Michielsgestel een bruisend welkom

01-06-2017 - Brabantsdagblad - Gestelnaren ontmoeten statushouders bij evenement Rondom de Pomp

17-01-2008 - Brabantsdagblad - Gestelse Pomp stop met de Oevertuure